Sorgbinderi

Sorgbinderi
 
Med vårt sorgbinderi ønsker vi å speile avdødes personlighet og hedre et liv. Vi priorierer alltid de vakrestse blomstene og velger farger og blomster etter pårørendes ønske. Her skiller vi oss ut:

- Bruk av naturmaterialer fra skog og hage
 - Pårørende gis mulighet til medvirkning under arbeidet med blomstene i forkant av seremonien
- Personlige elementer kan integreres naturlig inn i arbeidet
- Små håndbuketter til å legge på kisten i tråd med seremoniens
farge- og blomstervalg.